[BLOGI] Mitä ketterän ohjelmisto- ja tuotekehityksen jälkeen? | Sysart vierasblogi

On ketteriä menetelmiä ja sitten on ketterä kulttuuri. Ketterät ohjelmisto- ja tuotekehitysmentelmät ovat olleet täällä jo yli kaksi vuosikymmentä. Sinänsä ketterissä (ohjelmistokehityksen) menetelmissä ollaan jo pitkällä teknisissä valmiuksissa, mutta kulttuurin rakentaminen on vasta alussa.

Ketteriä projektinjohtomenetelmiä voidaan ja usein käytetätäänkin hyvin perinteisesti johdettuina. Ketteryys on oikeastaan aika näennäistä. Ehkä voisi puhua usein vain nopeasta iteraatiosta kuin ketteryydestä. Ketterät menetelmät ovat enemmänkin tehokkuutta kuin ketteryyttä.

Agile Manifestossa kiteytyy monta käyttökelpoista ajatusta:

  • Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja

  • Toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota

  • Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita

  • Muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista

Miten näitä käytäntöjä voisi hyödyntää ketterän toimintakulttuurin kehittämisessä?

Jukka ⚡