Tietosuojaseloste

 
 

Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 4.4.2019

Yleistä

Growman Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Growman Oy (Y-tunnus: 1980140-6)

Marjatantie 18

00610 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: jukka.am@gmail.com

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

  • Tunnistamistiedot, kuten nimi

  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • Maksutiedot ja muut laskutustiedot

 • Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot

  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi tuotteita Holvin kaupasta Internetin kautta.

Tietojen lähde on käyttäjä itse.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen

 • Tilausten laskutukseen, toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Growman Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Verkkokaupassa noudatetaan verkkokauppa-alustan toimittajan palveluiden käyttöehtoja.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Growman Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys siltä osin, kun vastuu ei ole verkkokauppa-alustan toimittajan palveluehtojen mukainen:

Growman Oy (Y-tunnus: 1980140-6)

Marjatantie 18

00610 Helsinki

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme

 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Kuljetusliikkeelle

 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa

 • Laskuoperaattorille

 • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa

 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Growman Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Verkkokaupassa noudatetaan verkkokauppa-alustan toimittajan palveluiden käyttöehtoja.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä lomakkeella: http://johtajuudenrakentajat.com/contact